Domov Posavski obzornik Oglaševanje Splošni pogoji

Splošni pogoji

posavski-obzornik-140Plačilno pogoji

 1. Cena oglasnega prostora se obračuna iz cene za 1 cm po formuli: število stolpcev x število cm x cena za cm (glej cenik).
 2. Z neposrednimi naročniki, ki letno načrtujejo obseg oglaševanja v vrednosti najmanj štiri tisoč (4.000) evrov, sklepamo letne pogodbe o poslovnem sodelovanju, kar prinaša količinske popuste.
 3. Agencijam priznavamo 18 % agencijsko provizijo, ki pa ne velja za nekomercialne in zakonsko obvezne objave.
 4. Na podlagi dogovora o letnem obsegu naročil se lahko v letni pogodbi določijo posebne ugodnosti v obliki dodatnega oglasnega prostora.
 5. Rok plačila za naročeno objavo je petnajst (15) dni po objavi na podlagi izstavljenega računa. Za zamujena plačila zaračunavamo zakonsko določene zamudne obresti.

Naročanje objav

 1. Osnova za objavo je pisno naročilo objave. Izjemoma, zlasti pri stalnih naročnikih in poslovnih partnerjih, zadošča ustno/telefonsko naročilo oziroma posredovanje oblikovanega oglasa ali gradiva za njegovo izdelavo.
 2. Naročnik je odgovoren za vsebino objave (resničnost navedb, avtorske pravice, sklicevanja na osebe in institucije,itd.). V skladu z 2. členom Zakona o varstvu potrošnikov in zahtevami Tržnega inšpektorata republike Slovenije morajo biti vsi oglasi objavljeni v slovenskem jeziku in podpisani z nazivom ter naslovom oglaševalca, katerega storitev ali izdelek se oglašuje.
 3. Izdajatelj si v primeru višje sile (tehnične težave, neizpolnitev obveznosti nasprotne pogodbene stranke v določenem časovnem okviru, itd.) pridržuje možnost objave oglasa v prvi naslednji možni izdaji.
 4. Oglase, za katere stranka naroči objavo v določenih rubrikah, izvajalec objavi v dogovorjenih rubrikah, ostale pa znotraj časopisa, v katerem je naročnik naročil objavo.
 5. Rok za rezervacijo oglasnega prostora je do deset (10) dni pred izidom. V tem roku izdajatelj jamči za objavo oglasa znotraj dogovorjenega prostora, v kolikor to ustreza programski zasnovi in uredniškemu konceptu časopisa.
 6. Za preklic rezervacij 6 dni (petek) ali manj pred naročeno objavo zaračunavamo 50 % cene rezerviranega oglasnega prostora. Odjava rezerviranega oglasnega prostora tri (3) dni pred objavo ni več mogoča, kar pomeni, da je naročnik zavezan k plačilu polne vrednosti naročene objave.
 7. Rok za oddajo oglasa, ki je oblikovan po navodilih izvajalca, je tri (3) dni (ponedeljek) pred izidom, do 12. ure.
 8. Rok za reklamacijo je pet (5) dni po objavi oglasa. V primeru zamude oddaje oglasa, se reklamacije ne upoštevajo. Naročnik mora upoštevati tehnološke lastnosti tiska časopisa. Za napake pri objavi, ki so posledica slabe predloge ali telefonskih popravkov, je odgovoren naročnik.

Drugi pogoji

 1. Tekstovne oglase, ki bi se vizualno težko ločili od vsebine na strani, bomo primerno označili in opremili.
 2. Izdajatelj si pridružuje vse materialne in druge avtorske pravice, zato nobenega dela publikacije ni dovoljeno kopirati ali reproducirati brez dovoljenja oz. navedbe vira.
 
Pasica
Pasica